Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Акопова Е. Н. 6
Аксенов В. Г. 2
Александрова Ю. Е. 6
Ахметова Е. А. 8
Байкова Г. С. 7
Бекетова Е. Г. 7
Белова Н. В. 6
Берестова С. К. 7
Бричкина Е. В. 7
Бурков П. Ю. 4
Ваганова Е. В. 8
Волжева Н. В. 6
Волкова Ю. А. 6
Галкина А. И. 6
Галушкина Е. Б. 5
Гераськин Р. С. 8
Голубева Е. Ю. 5
Голубева О. Н. 7
Гончарова А. А. 1
Гончарова Е. А. 6
Горбачева Э. И. 8
Грибченкова Л. Г. 4
Григорьева Т. М. 2
Громова Ж. С. 4
Громова Н. В. 3
Гуменюк О. С. 7
Гурова Л. А. 5
Гущина М. А. 7
Демидова Л. Н. 8
Дихтун Д. С. 3
Домничева Е. А. 10
Ефромеева Е. В. 7
Зайцев О. А. 7
Знаменская О. Ф. 8
Зубова А. А. 4
Иванова Е. А. 6
Иванова Н. В. 2
Исаева В. А. 7
Исмаилова Э. Г. 5
Ишмаева Е. О. 7
Казина Т. А. 6
Калинина Е. В. 7
Каптур Д. Э. 3
Карежева И. Ж. 7
Кармалькова Г. А. 3
Карпова Г. Х. 6
Кириллова В. М. 6
Клюева С. А. 6
Ковальчук Ж. В. 8
Кодачигова Н. Е. 2
Колдышева Г. И. 5
Колесников А. В. 6
Комарова Е. В. 8
Копаева Л. В. 6
Косарева Л. А. 5
Коханова Т. А. 14
Кривихина Т. В. 7
Куделина Е. В. 7
Кудинов П. В. 10
Кудряшова Е. В. 4
Кужева Л. В. 3
Кулаева Е. А. 4
Кураксина И. А. 8
Кустова Н. Н. 7
Лагунина Л. Б. 5
Ланис Е. А. 3
Лебедева М. В. 7
Лейхнер Л. Е. 2
Лемякин К. Г. 15
Лисинская И. В. 6
Львова Е. В. 2
Макаркина Т. А. 8
Макаров Д. А. 4
Малиновская И. А. 3
Маркина В. А. 15
Мельчаков И. Л. 4
Миллер М. А. 10
Минчева Л. Д. 3
Мудрицкая М. Н. 8
Насевич С. А. 10
Негру А. Д. 3
Никитина Н. С. 4
Никифорова Н. Ю. 8
Николаева О. А. 3
Никулина В. С. 4
Нищетова Ю. В. 11
Новосёлова С. С. 4
Нюхалова П. С. 2
Пантелеев Е. В. 6
Пантелеева А. В. 4
Парастаева И. В. 3
Перепилицына Н. В. 14
Пичугина Е. В. 3
Полякова М. В. 2
Постникова Г. Р. 4
Ракитина Н. Г. 3
Романов Д. О. 11
Руденко Е. Н. 2
Руденко Н. Д. 4
Саликова С. В. 4
Селивёрстов П. С. 1
Симонова Е. В. 3
Симонова Т. С. 12
Смирнова А. М. 2
Стеблева И. Б. 4
Стратан Е. С. 6
Сыражова Н. А. 8
Сячина Э. Г. 6
Таракановская Е. А. 1
Тарасова Ю. В. 8
Таратаева М. А. 3
Татарникова Е. А. 3
Тихачева А. А. 1
Трибунских М. А. 5
Турлыгина Е. И. 3
Турта Т. Н. 4
Тян П. Д. 8
Фадеева В. Н. 5
Фирсова М. Г. 5
Фёдорова И. Е. 7
Холоднова В. Б. 3
Хорькова С. В. 2
Худякова О. Г. 4
Шеина Н. Н. 13
Шиленкова Е. В. 6
Шумакова Е. В. 5
Щекланова О. Н. 6
Юдин С. М. 6
Юрасова Е. Ю. 5
Юрасова О. П. 7
Юревич Е. Н. 4
Яковлева Ю. Л. 7
Яковлева Ю. Ю. 10