Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Авраменко Л. Е. 6
Агафонова С. А. 7
Алексеева Е. В. 4
Андреева О. В. 11
Андриасова И. А. 1
Антипов Д. А. 8
Арбузова И. В. 11
Атлы О. Б. 10
Ахтырцева Л. П. 5
Барбашов А. А. 4
Бизюков В. С. 6
Бирюкова Н. Н. 8
Блохин М. А. 13
Брежнева Т. М. 8
Будан Л. В. 9
Быкова С. Т. 5
Васильева О. Н. 7
Викулова Е. А. 8
Власова Н. О. 7
Галкина Д. Н. 5
Глинская Е. К. 11
Гончарова Л. А. 6
Гончарова С. Ю. 8
Гордеев С. В. 10
Горина Е. Ю. 4
Городов А. А. 13
Грачева С. Н. 6
Громченко И. А. 7
Гулевич И. В. 10
Гусев И. А. 9
Гусева Е. А. 8
Давыдова С. Б. 7
Дегальцева Н. С. 4
Демидов А. В. 1
Долуева М. А. 0
Евстратова Л. Ю. 4
Емелина Е. Ю. 4
Епишина С. В. 6
Ерыгина О. Г. 3
Ефремова О. В. 2
Жамалетдинова А. А. 6
Жигулова Т. А. 5
Жук Ю. А. 6
Жучков А. В. 6
Захаров В. А. 1
Зотина К. А. 15
Зубкова Т. Н. 5
Иванов М. Б. 1
Игнатьева И. И. 4
Ильичева И. В. 5
Ильичёва И. В. 4
Каменева В. И. 9
Кидямкина Е. С. 7
Ковалева Н. А. 6
Ковалева Ю. В. 6
Коковина М. А. 6
Комлева И. И. 1
Конджария С. С. 4
Коровин Н. В. 4
Кроличенко Н. А. 5
Кузнецова Е. В. 14
Курбатова В. А. 5
Куржонкова И. Р. 6
Курилович Н. С. 9
Кутузов Д. И. 10
Лазутина С. Н. 4
Ларина В. Д. 7
Логинов Л. А. 2
Ложкова Г. С. 2
Лузан Т. Е. 2
Лукьянова Л. В. 1
Любимова Е. В. 10
Ляховецкий А. П. 8
Макаренкова В. С. 9
Манылова Я. О. 11
Мелькина Г. Н. 10
Михайлин С. Г. 11
Морозова Ж. А. 1
Начарова Е. Ю. 4
Незванкина Т. П. 2
Никишин Е. А. 5
Николаенко О. В. 2
Никонов П. С. 3
Овсий Е. А. 2
Орешенкова Н. И. 8
Орлова Е. В. 5
Панютищева Т. Л. 3
Перушкина А. П. 11
Плюхина Н. В. 4
Поликарпов П. А. 5
Поликарпова О. С. 5
Попаренко К. Я. 2
Прокудина А. А. 5
Разбегин Т. А. 18
Решетникова И. В. 6
Рыжикова Н. И. 5
Рябов И. В. 6
Савичева Н. Г. 4
Савкова Е. Б. 1
Сазонова О. Н. 5
Саломахина Н. В. 2
Свистунова Л. А. 11
Серобян А. А. 1
Сиденкова Е. А. 1
Симагина Е. И. 4
Смирнова Е. А. 3
Соколова Е. Н. 3
Соловьева В. Б. 3
Сорокина Е. Ю. 8
Стефанович Н. А. 5
Темерев Д. В. 7
Уварова А. В. 20
Уварова Н. Э. 5
Уханова О. А. 8
Фатеева Л. К. 3
Федоров А. В. 5
Федосеева А. В. 9
Федосова Н. Г. 4
Филатов В. А. 5
Фризен Н. Н. 6
Халеская А. В. 10
Хачатрян Д. Л. 4
Хомутецкая Л. И. 1
Цой О. В. 3
Чигидина А. В. 6
Шайдуллин Р. Ф. 7
Шанкин В. В. 7
Шаповал А. В. 6
Широва М. Ф. 16
Щепина Н. В. 2
Щербакова Л. В. 3