Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Алексеева Л. М. 5
Арсенянц И. В. 6
Бальзамов Р. А. 7
Белова Т. Ю. 6
Бердышева Н. В. 7
Бирюкова А. А. 6
Богословских М. Ю. 10
Богус О. В. 6
Бубнова В. И. 13
Бусарова Л. В. 6
Васильева А. Н. 13
Васюкова Г. В. 11
Волкова С. Г. 7
Вольберг Л. В. 6
Выбохова Е. А. 13
Гаврилко О. В. 6
Георгобиани А. Л. 5
Глебова Е. В. 5
Гогова М. Б. 4
Головихина Е. С. 6
Горбачева М. В. 4
Горячева Е. В. 3
Гулиева Ж. И. 13
Гуляева И. Ф. 5
Дангадзе Д. И. 5
Данелия К. Д. 5
Денисова В. С. 4
Дехта Е. А. 10
Дубровина Е. Ф. 3
Евлампьева С. И. 13
Егиазарова Т. В. 7
Ежкова Н. Ф. 4
Емелина М. А. 2
Жиркина Е. М. 13
Жукова Т. Д. 4
Зайцева Г. А. 13
Зайцева М. В. 10
Запека Е. В. 3
Зотова П. С. 7
Зубарева М. С. 2
Зуева Е. И. 7
Зухбая Р. В. 6
Игнатьева А. С. 4
Игнатьева Е. Е. 6
Игнатьева Н. П. 5
Измайлова И. Н. 2
Казанская И. Б. 5
Капусткина М. В. 7
Кириллова Н. Н. 2
Кожина З. М. 6
Козлова Т. С. 6
Кокая М. Г. 9
Коршунов А. Г. 6
Котляренко И. С. 4
Красавцева А. С. 6
Кузнецова Т. А. 3
Кузовкина Н. В. 6
Кулагина Т. С. 4
Куликова О. В. 9
Ли Л. В. 7
Литвинюк М. И. 5
Логинова И. А. 7
Лукьяненко О. В. 2
Ляшенко Т. Б. 5
Макаровская И. В. 5
Мангушева Т. Р. 6
Мантурова И. Г. 6
Марфина Е. Г. 4
Мгалоблишвили Л. В. 5
Медведева Е. Г. 4
Метревели Д. Г. 2
Мешкова Н. В. 5
Микадзе М. С. 9
Миминошвили М. К. 12
Михалева В. С. 8
Михалина Е. С. 5
Мохова А. Г. 11
Мудрова Е. В. 5
Неровных Е. А. 5
Новикова Е. М. 3
Новосельцева М. М. 4
Нодия С. Г. 2
Овсянникова Л. М. 6
Овчинникова В. В. 5
Оганнисян А. С. 4
Осипова Э. М. 2
Павличенко Л. А. 6
Парфенова Т. В. 9
Пашалова Ю. Г. 5
Перевезенкова М. В. 6
Петрова Т. В. 12
Петухова Е. Ю. 7
Пискарева И. Е. 7
Плешакова Н. С. 2
Полудненко Л. В. 5
Почевалова О. Б. 6
Ракитина М. Г. 4
Ракова Т. В. 7
Раффи Л. И. 12
Рожкова Н. А. 4
Романенко А. В. 3
Рудницкая А. А. 6
Рябова Е. А. 7
Рязанцева Л. Н. 13
Савина Л. Е. 5
Самохвалова Л. В. 5
Саприновская Л. Ю. 4
Сапухина О. А. 6
Саравайский А. Л. 5
Саратовская Л. Е. 5
Сафари А. М. 9
Сафронова О. А. 10
Смирнова А. М. 9
Смородинская Л. А. 3
Смыслова А. Н. 5
Сорокина Н. С. 9
Стаскевич Н. Г. 6
Страхова А. В. 13
Стуклова М. М. 9
Судакова С. А. 9
Суханова И. Г. 2
Сушильникова В. Г. 6
Тарасов В. В. 5
Тарасова Е. Н. 5
Теренина М. В. 6
Тищенко А. Е. 6
Токарь И. В. 6
Трофимова С. В. 13
Тютнева М. В. 13
Урбехашвили Л. Г. 6
Уткина А. А. 2
Фетисов С. Л. 6
Филин И. П. 5
Филипчук Л. Н. 4
Фокина К. А. 5
Фоломкина В. Ю. 1
Фролова Е. В. 1
Хаустова Н. А. 3
Чепурнова Е. С. 4
Черпак Е. В. 3
Чистякова И. Л. 4
Чичагина О. А. 3
Чкоидзе В.. 5
Шишкина Ю. И. 9
Шкильнюк Л. В. 6
Штейнбах Е. В. 5
Шутова Е. Р. 4
Якимова М. А. 5
Яковлева Е. В. 6
Яшина А. А. 4