Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Аксенова О. В. 5
Алексеева Е. Н. 5
Алексеенко С. А. 4
Алиева Л. В. 3
Алферова М. Д. 4
Анкудинов В. В. 9
Арапова И. Н. 14
Ачкасова С. А. 8
Байбакова М. А. 5
Бацина А. В. 9
Беликова М. Ю. 4
Белинский С. С. 5
Бирева Д. П. 6
Борисова О. В. 6
Васина В. Ф. 8
Вербицкая Т. С. 3
Веселов Д. Н. 11
Воронина О. В. 3
Горбанева Е. А. 6
Горелова Т. Н. 9
Гришенко Е. А. 6
Данилушкина Н. В. 6
Демочкина Ю. В. 6
Дранкович М. А. 2
Дубинина Е. А. 6
Дунаева Ю. А. 10
Дьяченко Н. В. 6
Ермолина Л. Н. 10
Ершова М. С. 5
Ерёмина Б. И. 6
Жаворонкова И. А. 5
Завадская М. А. 8
Залилова Н. А. 4
Захарова О. В. 6
Захарова О. И. 4
Захарчук О. Р. 5
Земцова И. Ю. 4
Зубаков Ю. В. 6
Зуева В. В. 4
Зуева С. Ю. 5
Иванова И. Г. 5
Ивляев К. А. 7
Илюхина А. А. 8
Инкина М. А. 11
Ионова О. С. 7
Искандарова О. Л. 7
Каган Э. С. 5
Кадурина Н. М. 1
Калиш И. В. 3
Калугина А. В. 8
Карпова Н. П. 8
Кобелькова Т. Б. 6
Кожухова Е. А. 5
Комиссарова Е. В. 9
Котова В. В. 6
Крашенинникова Н. В. 5
Крашенникова Н. В. 2
Кривовичев Е. А. 7
Крылова М. Е. 6
Крючкова Е. П. 6
Кубраков Ф. С. 8
Кузьмина Т. С. 6
Кукленко А. Н. 4
Куплянцева А. Н. 17
Кутейникова Д. М. 10
Лебедева Т. И. 6
Левина И. И. 5
Леднева Т. В. 10
Ли Н. В. 5
Литвиненко Е. А. 4
Лозинская Н. Ф. 7
Лютых В. С. 4
Лёвкина Т. В. 8
Макаренко И. С. 10
Максина Л. Ю. 7
Малыгин Е. В. 15
Мамонтова Л. А. 6
Мелентьева Е. К. 4
Мельник Н. В. 7
Минеева Л. В. 5
Митронова К. В. 4
Митрофанова Л. Ф. 3
Михляева Н. Е. 11
Мошнин А. А. 7
Мызникова И. Г. 6
Назарова М. В. 6
Николаева Т. О. 4
Новикова Н. В. 4
Новикова О. В. 5
Новичкова Т. Ю. 4
Ножина О. И. 5
Овчинникова Т. В. 6
Однороженко Т. В. 2
Петрухина А. Д. 6
Пешкова В. Ю. 7
Пешкова С. А. 6
Пешкова Т. А. 3
Погосян О. А. 5
Подберезная Н. А. 10
Подшивалова Н. С. 3
Попова М. В. 5
Радулова Е. Н. 9
Рябова О. В. 10
Рябцев С. С. 17
Садкова Н. В. 5
Самонова А. В. 5
Свиридова С. В. 6
Сдобникова Е. В. 3
Серёгина Л. Н. 5
Скопинова Н. Г. 5
Скороход О. В. 4
Смирнова Е. Ю. 5
Смирнова И. В. 5
Смирнова М. В. 5
Соколова И. А. 5
Сорокина Н. Л. 2
Сотолюк Н. Н. 1
Старкова А. С. 9
Степанова Г. В. 10
Струкова К. А. 6
Струнина Г. А. 7
Суховерхова М. В. 2
Таджикулова Р. Д. 8
Тарасова Е. Н. 2
Терехова О. В. 6
Топтаев И. А. 5
Трифонова Л. Н. 3
Тупикина О. П. 7
Ухлинова М. А. 6
Федорова О. Е. 7
Хазова Т. Н. 4
Хакими А. А. 1
Хениен Е. А. 4
Чекавцов В. А. 8
Черпак Е. А. 3
Чуева И. Д. 6
Чулкова Е. А. 5
Чурабо Н. О. 2
Шеина Е. А. 6
Шумова М. В. 4
Щукина О. Б. 7
Юрина О. А. 5
Юрченко Е. В. 2