Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Аванесян М. М. 4
Аванесян С. О. 4
Авдонина О. Ю. 4
Акулин А. В. 10
Алексеева Н. В. 5
Алешина А. С. 4
Аль-Сальхани Н. Б. 5
Андрийчук В. Г. 6
Антипова О. П. 5
Антонов А. С. 8
Аракелова Н. Г. 4
Аристархова Ю. А. 7
Арутюнова Э. А. 4
Аюпова Н. И. 4
Бабинцева С. В. 6
Бакланова В. А. 2
Барзанова М. С. 5
Башкирова И. В. 6
Беликова Н. Ф. 5
Белова И. А. 6
Бобыр Е. И. 7
Боженова Л. Р. 8
Бойсуева Л. Я. 5
Болдарева Т. М. 7
Борисов М. Д. 10
Братчук А. Ю. 5
Бруяко М. Е. 5
Бундина Н. В. 5
Бутырина Е. Н. 5
Важнова И. М. 8
Васенькина А. И. 7
Ватрушкина Г. А. 6
Веденская С. С. 4
Вовк Л. П. 5
Водякова В. М. 4
Волкова А. А. 5
Воловикова И. А. 7
Воронцов Г. Г. 2
Воронцова Е. В. 5
Галеева Г. Ф. 6
Герина Л. А. 6
Глухова Н. И. 6
Горбачева Е. В. 3
Гордеева Т. А. 4
Готшалк Н. Г. 4
Гребенникова Н. В. 6
Григорьева Е. А. 7
Громова О. А. 7
Дмитриева Н. М. 4
Дмитроченкова Т. М. 5
Дмитрук Л. С. 7
Доманова Н. Н. 5
Дремкова В. Н. 7
Дроздова Н. С. 7
Дросина Т. Р. 5
Дыкова Ю. И. 4
Егорова Е. А. 7
Егорова О. А. 6
Елизарова Т. Г. 7
Елисеева Е. В. 5
Ештокина О. В. 7
Жевалюкова И. В. 5
Жидкова С. Д. 4
Жукова Г. Ю. 4
Жукова Е. Л. 4
Закирова В. Н. 5
Заляутдинова Е. В. 5
Захарова Г. И. 6
Зубова Е. И. 4
Зубчук Т. А. 6
Зудина И. Л. 5
Зырянова Л. А. 4
Иванов И. В. 7
Ильин М. П. 5
Имаев М. Ф. 7
Исупова Ю. А. 8
Ишин П. В. 4
Карпова М. Б. 7
Кириллова О. В. 4
Кобзева Е. А. 10
Ковалев А. А. 5
Коваль О. Б. 4
Кондрико А. В. 6
Конякина Л. Г. 7
Косиченкова С. А. 6
Кошелева Д. Ш. 5
Краснощекова И. А. 4
Крашенинникова И. Н. 5
Крылова Л. Ю. 4
Кувшинов А. В. 8
Кудрявцев П. В. 5
Кузнецова О. В. 4
Куренкова Ю. В. 7
Курявая Т. М. 7
Левина Г. М. 5
Липницкая И. В. 7
Лисачева Е. М. 7
Ловинюк Н. В. 6
Лой В. А. 10
Макарова Д. Н. 6
Манукян Э. О. 6
Маркевич О. Н. 5
Махняева Н. Ф. 5
Маховцева Е. Г. 5
Машталер Н. П. 4
Мелихова О. С. 4
Минайлова С. С. 8
Миннебаева Р. Ф. 4
Миронова Н. И. 4
Михайлова С. П. 7
Мишукова Т. Б. 7
Мокеева Е. А. 4
Молчанова Н. А. 5
Морозова О. А. 5
Мосейчук М. В. 5
Мосолова И. А. 6
Муроян М. Г. 4
Назарова М. И. 7
Нестерова И. В. 6
Николаева Л. П. 8
Новиков А. Е. 7
Носова М. И. 6
Осипова С. М. 4
Павлова А. А. 4
Павлова Т. В. 7
Первухина Н. Ю. 3
Плеханова Т. В. 4
Плешакова М. А. 12
Побединская И. В. 7
Подольская Е. В. 8
Поздняк А. В. 5
Поспелова С. А. 7
Правик О. А. 8
Ридигер О. Н. 5
Родионова Е. С. 6
Рощупкина Л. В. 7
Савченко А. А. 6
Салтыкова Е. В. 5
Самойленко А. М. 5
Самойлова А. С. 7
Сафиева О. В. 5
Семикина С. В. 6
Сивакова О. А. 5
Сидорин А. М. 7
Симонова Е. С. 4
Скворцова О. А. 4
Скуридина Д. В. 4
Славинская Е. М. 5
Смирнова А. В. 6
Смирнова О. В. 6
Соколова С. Б. 5
Солдатова Е. Е. 7
Соловьева Н. Н. 5
Соловьева С. В. 8
Сорокина А. А. 5
Старкова Л. М. 6
Стребелева Т. Г. 6
Таллерова О. Б. 7
Тарасенкова Е. В. 6
Тординава М. Г. 6
Тялина А. В. 6
Федоров Н. Ю. 5
Федорова Е. А. 5
Феоктистова М. И. 5
Фетисова Н. А. 5
Хохлова Н. В. 5
Хрусталёва Л. В. 5
Царьков А. Ю. 5
Чебачева Е. В. 5
Черемных Т. Г. 6
Чернышева Е. А. 7
Чечеткина Н. Г. 7
Чикина И. В. 3
Чумакова Е. А. 3
Шелудько А. В. 6
Шестернина Н. С. 5
Шубарина В. В. 4
Юматова А. А. 6
Яблокова В. А. 1
Яковлев Д. В. 7
Янгулова Е. А. 6
Янкина Л. А. 4
Янкина Н. А. 4
Ярославцева И. В. 6