Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Абдуллаева М. Б. 11
Абдуллаева Ф. Ч. 5
Айметдинова Н. И. 6
Андриашина Е. В. 8
Артемчик Е. М. 2
Ахтанин П. А. 14
Баурова О. Б. 6
Бахарев В. В. 2
Беева И. В. 7
Белова М. В. 10
Бережная В. В. 8
Будник Н. Е. 7
Булавина О. В. 10
Бутырская Н. В. 7
Бухарова Е. В. 2
Бушуева Е. И. 8
Васильева О. А. 14
Велигор И. В. 7
Верещагина Л. Б. 8
Воробьева О. В. 2
Воронина В. А. 4
Гвоздева Е. Г. 6
Головина Т. Е. 9
Голубева А. В. 10
Горбан Е. Е. 2
Горошникова А. А. 7
Гребенщикова М. В. 5
Гребенькова Е. Н. 10
Грязнова Л. М. 9
Гуськова Г. А. 3
Даштиева Н. Н. 6
Денисова Г. И. 8
Дмитриева Г. Х. 6
Драмшева Е. В. 9
Дубцова И. Н. 7
Захарова С. В. 14
Зеленова И. Л. 10
Зинченко Е. Н. 7
Ионова Е. В. 4
Калькеева А. И. 10
Канаева Г. А. 4
Каргина В. А. 6
Кашковская О. А. 6
Клюева Е. Н. 5
Коноплева Н. А. 5
Конькова Е. С. 6
Корнеева Е. С. 10
Коршунова Е. М. 1
Костин Е. Ю. 5
Костина Л. Ф. 5
Косякова Л. М. 2
Котова И. А. 5
Котова С. В. 2
Кравцова Л. Г. 9
Кривушина А. С. 5
Кузьмин В. И. 14
Куликова Е. П. 5
Куликова С. В. 5
Купренкова А. В. 5
Кускова Ж. В. 5
Лапшина О. И. 2
Ларионова Е. А. 2
Лебедева Н. А. 10
Ледяева Л. А. 3
Леонова И. В. 5
Ли А. Э. 4
Луконина О. И. 5
Лысенкова О. Б. 5
Люкевич С. Е. 6
Лямин А. Р. 5
Максягина О. А. 5
Малышев Д. А. 4
Мараева А. Л. 8
Маркова А. В. 7
Махтумова Т. Б. 2
Мещерякова Д. Ю. 2
Мещерякова Н. С. 2
Митькина Л. И. 14
Молодова Е. В. 10
Мосеенкова И. А. 6
Мосина А. Д. 5
Мотовилова Л. А. 1
Немтинова И. Ю. 14
Николаева Е. В. 3
Новикова Е. Б. 1
Новикова О. В. 3
Новожилова В. К. 3
Огурцова-Рощина М. С. 2
Омарова Е. Г. 6
Ососкова В. Л. 2
Петкевич Е. Ю. 5
Петкевич И. В. 5
Пикунова Е. В. 10
Покровская Е. А. 5
Прохорова Е. П. 5
Прудникова Е. Н. 5
Пушнова Т. А. 2
Рогачева Е. Е. 6
Рогова С. Б. 10
Салимова З. С. 2
Свиридова И. В. 5
Семенов И. О. 2
Семенов К. А. 14
Серебрякова Е. Л. 2
Серегина Н. А. 2
Славина Л. Д. 1
Соловова Н. А. 2
Соловьева В. Н. 6
Солодухина Г. М. 2
Соломатина Ю. М. 2
Станкевич А. Н. 3
Старновская Т. И. 6
Стасенко Е. А. 2
Степкина Е. С. 6
Сурикова А. Д. 4
Суслина В. П. 2
Сухорукова Т. В. 1
Тава М. С. 5
Тарнаева Е. А. 6
Тимошина О. С. 6
Трофимова Е. Г. 10
Туманова Е. Н. 10
Урбанавичене Ф. А. 7
Фильева А. А. 7
Фильева Е. Б. 7
Финогина М. А. 2
Фомина А. А. 6
Фролова О. Н. 5
Хлестова О. Л. 6
Чернобровкина Т. В. 10
Чопорова Л. И. 7
Шараг О. А. 2
Шебанова А. В. 7
Шевченко И. П. 3
Шевченко Н. Н. 1
Шевченко Т. И. 1
Шелиханова Е. В. 2
Шишов П. А. 2
Шумилова А. И. 2
Юлина О. П. 6
Яковлева И. П. 6
Якушева Н. В. 5