Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Аверина Л. Ю. 4
Алексеева И. В. 4
Алексеева И. И. 6
Ананьина Е. Н. 2
Артемьева К. А. 2
Асриева М. В. 2
Астафьева Г. П. 2
Астахова О. С. 2
Бадаква М. В. 2
Бардеева С. В. 2
Башлуева А. В. 6
Белякова И. В. 2
Бударина Т. В. 2
Бурзаева Г. В. 2
Веселова М. А. 2
Ворона Н. И. 2
Вострикова В. И. 2
Герасина Л. И. 2
Гордеева С. Г. 7
Горохова Е. А. 2
Грибкова О. В. 2
Грищенко Н. В. 3
Гужева Д. И. 4
Гукова Н. А. 2
Гурова М. В. 2
Гуськова А. Н. 2
Димитрюк А. А. 4
Долгова Е. И. 4
Дробяк М. С. 2
Дружинин К. Е. 3
Дружинина Е. А. 4
Душкова Н. И. 3
Евсеева О. А. 4
Егорова И. С. 4
Елова А. И. 9
Епифанова И. А. 2
Ефанова Т. В. 2
Жердева А. С. 7
Жигалова Н. В. 2
Закоморная Л. В. 5
Заюкова Е. Н. 2
Зенкова Т. А. 1
Золотова Н. В. 2
Зубарева Т. В. 2
Иванова И. В. 6
Ионкина Р. А. 1
Калинкина Е. Э. 1
Калинкина Ю. Г. 7
Калитенко Н. Б. 8
Камаев П. В. 5
Караваева О. П. 2
Карпушева Г. С. 5
Квятковская С. К. 6
Кириллов И. С. 6
Климушкина Т. Г. 5
Клыков Д. Ю. 9
Клычева О. И. 2
Князева О. А. 2
Ковалевская Е. Г. 6
Коваленко С. В. 4
Козина С. В. 2
Комарова О. А. 5
Комендантова М. А. 5
Копальчева Е. А. 2
Коргунова О. А. 6
Кореневская О. В. 6
Кормилец О. Г. 5
Котова О. А. 5
Краюшкина Е. В. 2
Кривошеева С. Ю. 9
Курникова Е. В. 5
Лалак Е. Ю. 2
Ланкмилер В. А. 8
Лепешкин С. В. 5
Лобанова Е. А. 5
Лолаева А. Г. 5
Маркина Е. В. 2
Маслова И. П. 1
Мацуева Ю. И. 6
Мичурина И. В. 5
Мозжилова Н. В. 1
Морковина Т. И. 2
Мороховская А. В. 5
Мусобекова Н. В. 5
Мухамметшина Д. Ф. 2
Мясникова К. В. 2
Налегач Н. В. 2
Нащекина Е. В. 2
Никитина Т. Д. 2
Николаева А. В. 2
Овсянникова Н. В. 6
Оликевич Н. В. 5
Ольшевская Т. Н. 2
Петухова Л. А. 2
Пиликян К. Г. 4
Понька Р. П. 4
Порхун Т. В. 2
Почтарева И. Н. 2
Пушко Н. А. 2
Разумова О. В. 6
Рева Н. Ю. 2
Репина М. А. 4
Риминюк С. С. 4
Руднев В. Ю. 5
Рустамова Х. М. 4
Рындина Л. Л. 1
Рябикина Е. В. 2
Рямов Н. А. 2
Савельева Н. С. 2
Савельева О. С. 3
Самарина-Жулёва Е. В. 5
Саубанова Р. М. 2
Сергиенко И. Д. 2
Сигачева С. В. 7
Соколов А. Н. 4
Соколова С. В. 2
Солдатов Д. В. 5
Старшова Л. П. 5
Степина Л. Е. 6
Стефанцева Е. Ю. 5
Струкова Е. П. 2
Суслов П. А. 9
Тавасиева А. В. 5
Татаринова Е. М. 7
Тимощук Ю. Н. 3
Ткаченко Е. А. 5
Труфанова Т. А. 15
Тюкина Г. В. 5
Тютюник Е. В. 1
Фахретдинова А. Р. 1
Филиппова Т. В. 4
Фирсина О. И. 6
Фурса М. В. 5
Хаврук А. А. 6
Чмирева О. А. 2
Чугунова С. Н. 6
Шабанова Т. В. 5
Шинакова Ю. С. 2
Шмакова Е. Е. 6
Шумская Н. А. 2
Шурдук Л. Е. 2
Шутова Е. Н. 5
Щепкина Л. П. 6
Щербинина Е. А. 6
Ярина Т. П. 2
Яскевич О. А. 5