Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Абрецова Т. В. 5
Авдеева Н. А. 3
Агаркова О. В. 7
Александрова А. А. 5
Андреева Е. А. 7
Андреева Е. Н. 6
Андреева И. Г. 8
Аношина Е. А. 5
Антонова А. В. 7
Асекаева А. Р. 5
Асонова И. М. 4
Атясова К. В. 5
Бабаджанян А. А. 5
Барков Г. А. 8
Беляева В. В. 6
Березюк О. И. 7
Бурдукова Н. А. 7
Бурлакова О. Д. 7
Бутырская А. Н. 7
Быковская М. В. 5
Вяткина Е. Н. 6
Газиева Н. Н. 5
Галаджян А. С. 6
Глущенкова О. Н. 6
Голдина М. А. 6
Голева Т. В. 4
Горбанева Э. В. 8
Горюнова О. А. 7
Грешникова М. А. 4
Гурова С. В. 4
Гусарова О. Б. 5
Гусева А. Г. 7
Демахина Т. В. 6
Дехтерова Н. А. 5
Дмитриева О. А. 7
Дулушкова Е. В. 6
Егорова Н. Е. 6
Ермолаева А. В. 6
Ермолаева Н. Е. 5
Жевлакова Е. А. 6
Зеленская Е. Б. 10
Значкова Н. Н. 4
Зотова Д. Р. 8
Зотова М. А. 6
Зубова Н. Е. 6
Иванова О. С. 6
Иванова С. А. 6
Иванченко С. Н. 4
Иксанова А. Н. 6
Ильина Л. Н. 4
Кабанова Е. В. 1
Калач М. А. 8
Камышная А. О. 2
Кардонова А. А. 3
Кирсанов С. В. 4
Климкина Е. А. 8
Комарова Т. А. 4
Комкова Н. В. 6
Комкова С. В. 6
Коняева Т. Ю. 4
Корбашова О. В. 8
Котикова Ю. В. 9
Кошечкова Е. В. 3
Краснов Е. В. 4
Кряквин Н. Е. 8
Кузнецов В. А. 3
Ладарева В. Н. 6
Лазутин А. А. 10
Лебедева Н. Е. 3
Логинова С. А. 5
Любчик Т. В. 6
Макарова Н. И. 8
Максимова С. В. 7
Малаховская Н. А. 8
Малофеева Н. С. 6
Мамошкина Ю. В. 8
Маркова Т. Н. 7
Мац В. Г. 6
Медведева О. В. 5
Миловзорова О. В. 15
Митяева Т. В. 4
Мкртчян С. В. 10
Молчашкина Е. М. 5
Морозова Е. П. 6
Мурындина Н. А. 5
Мухачева Г. Б. 4
Назарова А. В. 5
Названова С. В. 5
Недашковская И. Ю. 7
Никулина С. Л. 8
Новичкова Н. А. 3
Олейник И. В. 8
Орлова Е. В. 5
Орлова М. В. 4
Осминина К. С. 4
Павлова Л. А. 4
Панкова С. С. 5
Паршина О. Ю. 4
Першина Е. В. 4
Пишкина Н. В. 5
Пищула М. М. 5
Помогаева Е. А. 5
Попова Н. М. 3
Похваленская В. Н. 11
Прохорова Г. Н. 2
Разгулина Н. С. 10
Родионов А. А. 5
Рожкова Н. Н. 11
Саламаха О. Ф. 2
Самарина Т. Н. 3
Самосват Ю. Н. 3
Саркисова А. А. 7
Сарычева Ю. Н. 11
Сахарова Н. В. 5
Светлова Ю. А. 9
Сетежева Л. В. 2
Ситникова Н. И. 3
Смирнова А. А. 1
Соколова О. Н. 3
Стойкина Л. А. 6
Стрельник О. Ю. 11
Сухова Т. А. 11
Сущевская М. А. 6
Тарасов И. А. 2
Тарасова В. Е. 5
Терентьева С. В. 11
Тимошенко И. С. 9
Товмасян Л. Э. 5
Трушина А. А. 4
Туловская Н. М. 11
Туманова О. В. 4
Уражанова И. С. 6
Устинова А. А. 5
Филатова О. В. 8
Филимонова Л. Д. 5
Фильцова Н. А. 7
Цыганок Н. П. 2
Чайванова К. А. 2
Челышева Е. С. 5
Шамаев А. М. 3
Шанина Е. А. 10
Шишкина А. Д. 3
Шубина И. И. 8
Шубина Л. А. 3
Шумова М. А. 2
Юнцевич Л. В. 2
Юрьева И. И. 3
Яковенко В. А. 10
Яланская В. И. 8