Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Акиньшин В. В. 7
Акыева Ф. Х. 5
Ананьева Т. В. 11
Андрианова Е. Н. 17
Антонова И. В. 3
Антонцева А. А. 5
Ануфриева Е. А. 5
Апаршина Е. А. 15
Архипова Ю. Л. 11
Бабенков А. И. 7
Балашова К. Ю. 5
Беляев В. С. 7
Березникова С. В. 18
Беркутова Д. Ш. 11
Бирюкова О. А. 14
Богданова Т. Н. 7
Богомолова А. А. 19
Бокова Е. Н. 5
Бочкина С. В. 7
Бугаева В. С. 5
Бутенко В. А. 13
Бухарин А. Н. 5
Бычкова И. В. 4
Вассерман В. В. 2
Вашкевич А. В. 5
Винокуров А. Д. 7
Волченкова А. В. 5
Воскресенский Я. А. 2
Вострикова Е. А. 5
Гайваль О. Н. 5
Галайда Е. П. 3
Гладченко Д. К. 5
Глебко А. В. 2
Глушенкова И. В. 4
Глушкова Н. Б. 6
Голиш Т. А. 3
Горбачёва Е. А. 2
Горячева Н. В. 12
Гудина М. А. 11
Гунина Г. В. 5
Гурова В. В. 5
Гусев А. А. 5
Демидов В. В. 5
Доманский Д. Е. 4
Домнина Т. С. 15
Дудкина И. С. 12
Евсюкова Л. Е. 11
Егорова Е. А. 3
Жатова В. В. 4
Жилина Е. В. 13
Жукова М. С. 12
Заболотняя О. А. 3
Зайцева А. И. 21
Зайцева М. В. 7
Залевская Е. А. 7
Захарова Н. А. 3
Иванова А. А. 5
Иванова Н. Н. 5
Иванова О. И. 5
Казанина Э. А. 7
Казначеева О. Н. 7
Калинина О. И. 6
Каманина М. В. 19
Каморина Е. А. 7
Капитонова А. И. 20
Каретина Н. А. 4
Ковтун О. В. 7
Ковылин В. А. 22
Компанеец Е. В. 14
Коновалова Т. П. 5
Котлышева А. Р. 2
Крестьянинова Л. Ю. 3
Кривов Д. А. 7
Кройтор И. М. 2
Круглова И. М. 19
Круглова С. Е. 3
Кудряшова О. Л. 2
Кусенкова Н. П. 5
Лагуткина Е. А. 11
Лазаренко Т. Ю. 11
Ларина М. Г. 2
Лебедева П. В. 15
Липатов А. И. 7
Лищинская О. М. 2
Лященко Н. Г. 5
Майорова Н. М. 12
Макарова О. А. 5
Манузина С. Л. 2
Мартиросова Г. А. 2
Мартынова Л. А. 5
Матвеев Э. В. 6
Митюшина Т. Б. 18
Мячикова Е. А. 5
Назаренко И. В. 11
Немова Ю. А. 19
Нестерова Ю. С. 12
Никитина Е. Ю. 1
Овчинникова И. В. 6
Осипова А. А. 4
Павлова А. С. 6
Павлова Д. М. 16
Пасенко В. В. 4
Пенезева М. А. 6
Перетятько Е. В. 2
Петухова Е. М. 8
Печерская Н. В. 4
Письменная Е. И. 4
Плешкова Л. В. 12
Плюхин В. А. 3
Позднякова Е. Н. 5
Поздышева Т. Е. 6
Половинкина О. В. 4
Полюхин А. В. 4
Попова Л. А. 6
Попова Л. В. 2
Порватова А. В. 13
Потапова М. А. 6
Путилина Л. А. 11
Пухлякова О. Н. 10
Радченко Н. И. 2
Разуваева А. В. 2
Родненко Е. А. 3
Родненко Ю. А. 5
Рузина А. А. 15
Рыбина О. В. 2
Рябчикова Я. В. 2
Сабарова А. М. 1
Сазонова Н. С. 2
Салахетдинова И. А. 7
Сальникова В. В. 11
Сальникова Е. А. 2
Самойлова Е. С. 7
Селезнева Т. В. 9
Сениченкова Ю. Н. 1
Сидорова Л. Г. 5
Силкина С. В. 3
Симонян К. В. 2
Соколова А. Л. 7
Соловьева Н. А. 2
Солодкая С. А. 2
Стекольникова В. П. 3
Ступенко О. П. 12
Супряга О. Н. 3
Сургина Н. В. 7
Сурнина Н. М. 7
Ташкина Я. И. 2
Торлецкая О. П. 3
Устенко Г. К. 2
Федоренко Л. М. 2
Федосенко А. А. 3
Федченко Т. В. 4
Филатова Е. П. 2
Фоменко Л. Н. 5
Хабаров И. В. 15
Чернышёва Н. Г. 12
Чернявка О. Н. 4
Чибисова Л. С. 13
Чипко Л. Е. 3
Шаврова Л. С. 3
Шарифов И. Ш. 1
Шарыкина Н. Д. 1
Шевченко О. Н. 3
Шихова М. А. 5
Шубина И. В. 1
Щербакова Г. В. 14
Щуренко Е. И. 1
Ягельский А. А. 1
Якименко А. В. 18
Яковлева Н. Г. 5