Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Акопян А. Г. 4
Антонова О. М. 4
Артемьева С. Г. 7
Афанасьева А. Г. 2
Бабаян В. С. 2
Бавыкина С. В. 4
Баженова Н. А. 4
Баржанова А. Я. 4
Бессуднова Т. П. 6
Бирюкова С. В. 4
Богданова М. Е. 4
Борзукова С. В. 4
Борзунова Ю. Г. 4
Брянцева В. П. 2
Булатова И. В. 7
Бурцева Н. Е. 2
Венина Н. В. 4
Визгина Ю. А. 5
Воробьева И. В. 7
Воронин Д. В. 4
Воронина С. Н. 6
Гаврюкова Н. А. 7
Гильманова З. З. 7
Головкина Т. В. 4
Горобченко Е. В. 4
Гришина Т. А. 4
Гудкова Л. Б. 4
Девятова З. Д. 4
Дмитриева А. В. 4
Дорохова Ю. Н. 5
Дудко З. А. 4
Жалнина Л. В. 7
Жомова Т. В. 4
Журина И. Н. 3
Зайцева Л. А. 4
Захарова Л. Л. 7
Ионова О. Б. 3
Исупова Г. А. 3
Кабанова Л. А. 4
Караваева С. В. 4
Карпова Е. С. 4
Кириченко Е. Ф. 2
Кирюхина О. Г. 2
Киселева С. И. 4
Козырева С. Н. 7
Колцуняк Д. В. 7
Легких Л. А. 9
Лелякина Е. А. 4
Ливанская А. С. 8
Лукина Ю. В. 4
Ляхова Е. А. 4
Майоров А. Ю. 3
Матвеев С. Г. 13
Мацько И. М. 4
Менщикова Е. В. 5
Меняшова С. И. 4
Мигдаль М. А. 2
Михайлова Л. В. 9
Михалин С. Н. 6
Мордашева Т. Ю. 4
Наумова И. Н. 5
Немурова Л. А. 9
Немытова А. В. 4
Обеременко Н. В. 4
Овчинникова Ю. А. 5
Омаров Б. М. 9
Пиняева Т. Ю. 2
Подкопаева М. А. 3
Покусаева Л. Н. 3
Пономарева Н. В. 9
Попова М. В. 7
Рынкевич Т. А. 9
Саввина О. Ю. 4
Саинян С. С. 5
Самохвалова И. В. 5
Свиридова А. Ф. 5
Селева Е. В. 4
Семенова М. В. 3
Семкина Т. А. 8
Скоробогатых Н. В. 4
Соломина О. В. 5
Строчкова В. В. 5
Сучкова Т. И. 5
Терентьева И. В. 6
Терещенко В. В. 5
Титкова И. В. 6
Тихомирова Л. А. 5
Тихонова Е. Ю. 7
Токарева Н. И. 5
Трофимова С. А. 6
Тё В. В. 13
Фарафонова О. В. 5
Федосова А. И. 6
Федотова И. В. 7
Филатова С. А. 5
Ханжина А. В. 5
Черепенко Е. В. 6
Черетаева М. К. 5
Чихарева Н. В. 6
Чувашова О. Ф. 5
Шадрина Л. О. 5
Шаповалова З. Я. 4
Шарафетдинова Т. А. 3
Щербакова М. В. 6
Юдина Ю. Н. 6