Открыть версию для мобильных

Отказ от ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку организаторов на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество экзаменов
Абдурашитова А. Р. 5
Абраамян М. А. 7
Алифанова Н. Ф. 5
Андреева И. Н. 6
Анеликова Л. А. 7
Артёмихина Т. В. 7
Базулкина И. В. 5
Бодрова Л. Н. 7
Болгова О. М. 5
Болотаева Е. Е. 8
Важенин А. С. 12
Воробьева Т. А. 3
Гаврилина Л. А. 6
Галиуллина В. Ф. 4
Голубкова Н. И. 3
Гордеева И. Г. 6
Грачева И. Е. 3
Гридунова С. М. 4
Губина Е. А. 6
Демьянский С. Л. 5
Дымченко М. Е. 5
Ерхова З. С. 6
Ефимчук Т. С. 7
Зайцева О. А. 5
Занина М. С. 5
Зенина Т. В. 7
Иванова А. В. 3
Игнатенко Ю. А. 4
Ишкина И. Ф. 5
Кабокина Е. В. 8
Калякина С. Н. 6
Кафияуллина Э. А. 6
Кирюшин В. Ю. 5
Клейменова И. О. 6
Княжева А. В. 6
Кобзева Л. В. 4
Колесникова И. В. 3
Колмыкова Е. И. 4
Комарова В. В. 6
Комарова Н. М. 4
Кораблев А. А. 5
Королева Р. С. 5
Короткова А. Ю. 3
Косенков В. Е. 6
Кот Ю. А. 5
Кравченко Г. В. 7
Крылова Л. Ф. 5
Кузнецова И. В. 5
Ладе И. А. 8
Ладе О. В. 7
Ломакина И. Е. 7
Лубкова С. И. 4
Лушникова Н. С. 4
Лыскова А. И. 5
Лярская Н. Н. 2
Мамаева Е. Ю. 4
Мартынова А. А. 5
Марченко В. В. 8
Меджидова Л. У. 7
Миронова Е. В. 5
Можанова Н. А. 5
Нестерова Н. Н. 7
Онищенко С. В. 5
Орлова А. К. 7
Очиргоряева О. С. 6
Пархоменко Н. И. 5
Перышкова Е. Г. 9
Подгайная Е. В. 7
Политова В. А. 6
Пруцакова Е. А. 5
Пьянов А. В. 2
Раджабова Э. Г. 5
Самусева Л. Б. 4
Седенков Ю. А. 3
Сергеев С. В. 5
Сергеева С. В. 8
Скапцова И. Е. 5
Слабченко В. А. 7
Сорокин В. А. 7
Стрельцова С. А. 7
Танаева Н. А. 2
Терзи Е. Ю. 6
Толкунова Е. С. 7
Умарова Е. С. 7
Унанян Л. Р. 8
Федотова Ю. М. 5
Харламова Т. А. 2
Харьков И. Г. 8
Царькова С. Т. 7
Цуркан Л. М. 4
Чалян Н. Д. 5
Чуйко А. И. 2
Чумичёв М. А. 12
Шабалина Е. С. 4
Шаповалова Н. А. 6
Шахмурадова С. Б. 4
Шевченко Е. Е. 5
Шестакова З. Д. 2
Юдина Т. Л. 4
Юрева Е. А. 2
Якушев С. Н. 6
Ярных Н. А. 5
Ясавиева И. Е. 7