Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Абдулкеримова С. Н. 6
Азимова К. Д. 5
Акатова С. Ю. 6
Аксенов А. Н. 2
Андреева Л. Н. 4
Андрианова А. Д. 2
Андрюшина О. Н. 4
Анисимова Г. Л. 8
Бабенко О. Н. 3
Байса И. Я. 6
Баканова К. А. 1
Балашова И. В. 2
Бараневских Н. А. 6
Белова А. А. 7
Белова С. О. 4
Бескова Е. С. 4
Ванцишина Е. Н. 8
Вишнякова М. В. 8
Волохова С. А. 4
Воробьева Н. Н. 2
Гавриков Е. В. 14
Герзанич Т. Е. 6
Гибаева О. С. 8
Головкина Е. Ю. 1
Головченко Н. Н. 6
Голубева О. А. 3
Дашкевич Ю. А. 7
Доронина Л. Н. 7
Еремина Е. А. 5
Еремян С. Р. 4
Ефимова Е. С. 8
Живелева Е. Ю. 4
Жигалова Л. В. 5
Жукова А. А. 8
Иванова Н. Н. 2
Игнатков Ю. А. 10
Карпова Т. П. 6
Карпухина И. Д. 6
Каюмова А. В. 2
Кирьянова С. В. 8
Колосова О. С. 3
Компанийцев Д. С. 5
Кочарян Л. С. 4
Кочерыгина Т. В. 8
Кубайкина М. В. 3
Кузькова Е. В. 3
Кутузова Е. Л. 8
Левичев П. Ю. 4
Ленева Н. Н. 2
Лобанова Т. Н. 4
Мазанова Е. Ю. 8
Майорова И. А. 5
Махоркин С. В. 3
Мирзоев А. Е. 5
Мишутина А. Д. 2
Моисеев В. В. 8
Мулюкина Т. В. 5
Мхитарян О. В. 4
Нагайцева Е. В. 8
Назарова А. В. 1
Наталюткин А. П. 4
Неверов Я. Д. 8
Никитина М. В. 4
Никонова Г. А. 3
Новиков С. В. 8
Пестова С. В. 4
Политайкина Е. В. 4
Прусакова О. В. 4
Родионова Е. А. 8
Рувинская А. Е. 2
Савельева Э. Е. 4
Савченко Е. М. 5
Самохвалова Т. О. 1
Сивова Н. В. 5
Сигайлова Т. И. 4
Скрябина Е. Ю. 8
Смирнова Н. В. 3
Смирнова Н. И. 2
Смотракова Л. Н. 4
Снегирева Е. А. 5
Соловьева Л. Н. 4
Старостина О. М. 4
Стружко Е. А. 4
Сушинская Т. А. 3
Тагиева О. Т. 5
Терехова И. А. 4
Третьякова Г. И. 3
Трофимова Т. Ю. 8
Уткина Г. А. 5
Федоров А. А. 3
Филатова Н. Е. 5
Филиппова Н. В. 2
Фирсова Е. М. 5
Францев А. А. 4
Харисова Н. А. 5
Царёва О. А. 3
Цыркунова Е. Н. 7
Черний Т. С. 7
Чечерюкина Н. А. 7
Чуклова Е. Е. 7
Чушенко Т. И. 7
Шалина О. М. 6
Шарипова Ю. М. 4
Шевченко А. А. 1
Шелудяков Ю. Ф. 6
Шишкина Н. В. 7
Шубин И. В. 7
Яшников Д. В. 12