Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Абашкина Н. П. 6
Авдеев В. А. 5
Айзина Е. А. 9
Алиулова Л. Г. 7
Андреев А. С. 5
Андрусова М. А. 9
Антошкина А. А. 13
Бабичев А. В. 2
Балдова А. В. 8
Башкатова В. И. 6
Белкина С. Ю. 7
Белугин Р. П. 7
Бокучава Г. Д. 6
Борисова М. С. 7
Борисова Н. О. 3
Борткевич Е. И. 9
Быканова Т. А. 6
Васин М. В. 10
Веселова Л. А. 5
Волошина В. М. 14
Галемина Г. А. 8
Гамезардашвили Е. А. 4
Гедгафова Л. М. 3
Горошков В. В. 2
Гришина И. Б. 13
Гусев Д. В. 9
Джафарова А. Р. 8
Доля М. Е. 8
Дрогунова О. А. 5
Егорова С. В. 9
Ерисов В. В. 4
Ермолова С. В. 6
Ершова Н. С. 7
Зайцева М. В. 5
Захарова Г. П. 5
Зубков А. А. 6
Казаринова Е. В. 5
Калинина И. В. 8
Калинина Л. Ю. 6
Карелина О. А. 3
Кибалова Л. В. 6
Кириченко С. Г. 2
Кисилева И. В. 6
Кобзев Д. В. 6
Кованина Н. Е. 8
Коледа Н. Ю. 6
Коломеец Д. С. 5
Кондратович И. А. 8
Коновалова Л. В. 8
Коноплева Е. А. 5
Копытина Н. Л. 6
Красникова Т. Ф. 5
Краснова Н. П. 3
Круглова О. И. 5
Крутова О. Н. 6
Кузнецова Н. Н. 7
Лаврова Е. В. 7
Лагуткина Л. М. 3
Лагуточкина Н. В. 6
Лебедев И. И. 6
Лепехова Е. А. 6
Магомедова М. Д. 9
Максимова О. В. 6
Макушин А. Ф. 5
Макушина Ю. А. 6
Маркович Е. А. 4
Маслова Н. Н. 6
Матвеева Н. В. 8
Меликян Н. С. 5
Месропова О. М. 5
Мещерина М. Е. 5
Мирзоянц О. Г. 4
Митрохина Е. М. 4
Михайлова С. Ю. 8
Монахова Н. Н. 6
Морозова А. Ю. 3
Морозова В. В. 7
Мухина Н. В. 3
Мялина Т. П. 8
Никитенко В. С. 6
Никишина А. М. 4
Нилова Т. М. 4
Оганесян А. Э. 4
Пенчинских Н. Н. 2
Петрова Е. П. 8
Подымская М. А. 6
Понелис Е. В. 5
Попова Е. Н. 7
Прокопов А. Ю. 9
Пуляев А. П. 5
Путятина С. Н. 5
Пьянкова А. Л. 8
Распутина Н. И. 6
Ромзаева А. С. 4
Савватеев Д. Е. 7
Самохотова Н. А. 6
Семененко Д. С. 7
Симагина Л. В. 6
Скворцова Е. С. 5
Соловьева О. В. 14
Стикина Н. В. 7
Трусова Е. В. 6
Тугеев С. Е. 6
Туева О. Д. 7
Тюрикова И. А. 5
Фадеева И. В. 5
Федина Л. В. 5
Францева А. Ю. 6
Харькина Н. А. 3
Хватова Е. В. 9
Черняга А. Е. 3
Шабатура Н. В. 4
Шапарева Е. А. 4
Шарабакина Д. А. 5
Шахова Е. А. 5
Шевырева Т. Ю. 5
Шестакова Т. В. 6
Эртуганова С. Е. 5
Юматов П. А. 6
Ямщикова М. П. 4
Яровая Е. М. 4