Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Агасарян Е. Р. 6
Айнетдинова Е. Н. 4
Акимов Д. В. 5
Александрова В. В. 5
Ануфриев С. В. 8
Анциперова Н. В. 10
Апратова Е. Е. 4
Апухтина С. А. 6
Архипова А. Р. 8
Афанасьева Е. Н. 6
Афонина И. С. 6
Баркан М. А. 4
Басистый М. Л. 9
Белан Н. П. 12
Беспалова Д. В. 6
Бобровская Ю. В. 6
Богданова Л. С. 12
Бойко В. А. 6
Бондаренко М. В. 6
Боровая Г. А. 5
Васильева И. Ю. 6
Вегеро А. В. 6
Веселова С. Ю. 6
Виноградова Е. Н. 4
Габдрахманова Л. Ф. 6
Габриелян С. С. 10
Гамзатова Р. Д. 6
Ганелина С. Б. 5
Гаряева Г. М. 5
Герасименко М. Г. 4
Глобина О. И. 6
Губина И. Н. 6
Гусева Н. Ю. 6
Давыдкина Л. М. 12
Данилова Е. Ю. 4
Джавахидзе Л. Б. 9
Думан М. М. 2
Елисеева Н. А. 5
Ерыгина Ж. В. 2
Жалобай К. В. 5
Жидких Е. Г. 10
Жидова С. А. 3
Журавлёва И. М. 6
Зелененко И. А. 6
Зубарев Н. А. 8
Зубец Е. В. 3
Зубова Е. Д. 5
Зудилина Е. А. 12
Иванисова Л. В. 4
Иовкова Е. Б. 8
Исаева Л. В. 12
Каплина О. В. 5
Карась В. А. 14
Каширова Е. П. 5
Климова Л. Ю. 9
Клишина М. В. 4
Ковтун Д. А. 9
Козлова Т. В. 2
Кокорева К. С. 4
Колесникова О. В. 8
Ксензова Е. В. 3
Кузина Е. В. 5
Кузнецова Н. С. 9
Кузьмина А. Ю. 10
Куприенко И. Г. 2
Латушкина Н. Н. 2
Латышева Т. Н. 7
Левина С. Н. 11
Лукичева Р. В. 11
Лухина К. Ю. 9
Мамонтова Е. В. 6
Манаева М. О. 6
Маринечева М. А. 8
Маркус Т. А. 9
Марфина В. А. 4
Медвдев В. М. 9
Милоградова Е. Г. 7
Мирошниченко Ю. Л. 5
Михева Л. Ю. 7
Мотова И. В. 5
Мякеля Е. С. 9
Наумова М. В. 12
Николаева Н. В. 9
Павлов С. В. 6
Панкратова М. М. 8
Панфилович А. Е. 6
Парсаданова М. Г. 9
Пасенко Н. К. 2
Патрохина О. Н. 8
Педь О. Л. 12
Петрова В. В. 8
Пешехонова С. В. 12
Платонова С. А. 2
Попова М. С. 3
Прилепа Ю. В. 6
Пугачева В. В. 7
Пшенина Г. Н. 5
Пятакова Т. В. 2
Распопова Т. И. 9
Рябов П. Г. 3
Рябова И. Ю. 12
Сафронова Р. Х. 6
Сахарова О. В. 9
Свиридова Г. В. 5
Седова О. А. 11
Семёнова Е. А. 12
Сенина М. Ю. 1
Сергеев Д. М. 10
Сергеева Т. Я. 2
Середова Г. И. 7
Силина Л. В. 4
Синошина М. Н. 12
Синягина А. Ю. 5
Смулевич И. В. 5
Солдатова И. Е. 7
Стародубцев М. Л. 2
Степанова О. В. 2
Судакова А. В. 7
Сулименко И. Л. 12
Танина Н. В. 9
Тартыгина Н. Г. 5
Тесля О. И. 5
Тивтикян А. С. 7
Томова Л. А. 7
Тришкина Т. Д. 13
Харалампиди Л. И. 15
Хасанова Д. М. 9
Хасанова Ф. М. 9
Хатюхина М. В. 6
Цветкова Л. Ф. 6
Целковский П. Г. 8
Циркова Т. С. 2
Черникова С. Г. 12
Чернышева Т. В. 6
Чудаева О. И. 6
Чупраков В. Е. 5
Шакирова Т. С. 7
Шалимова М. Г. 7
Шевелёва Ю. В. 7
Шевченко Л. Э. 8
Шилина Г. М. 7
Шумакова С. А. 8