Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Аймашева С. С. 5
Алатырева Я. А. 5
Аникина Л. В. 8
Асеева А. А. 4
Афанасьева Е. В. 7
Афян С. О. 6
Бакшенова А. Е. 6
Бахтина Т. Г. 8
Блинова О. А. 7
Блинова Т. В. 5
Богомазова И. В. 5
Богуславская И. А. 2
Болдырева Е. Г. 7
Большакова В. А. 2
Бондаренко Е. С. 8
Боярская Т. А. 7
Боярская Ю. А. 5
Бухтоярова Ю. О. 7
Быткэ И. В. 2
Валуева Т. Н. 5
Васина О. В. 5
Гвоздева Н. В. 5
Герасимова Н. В. 7
Гоголадзе Ю. А. 7
Голованова Е. В. 6
Горская И. С. 5
Грачева Н. Е. 5
Гуркина А. В. 2
Давыдова Н. Н. 7
Данилкина Н. В. 7
Данова Н. А. 7
Денисов В. В. 2
Доброхотова М. И. 4
Долгая Е. Е. 3
Долгова А. А. 5
Дубичева М. А. 7
Евдокимова С. Е. 7
Жилин С. А. 7
Захарова О. В. 7
Зверева М. В. 4
Зинченко О. А. 2
Зуйков Д. П. 7
Зулунова Г. В. 5
Иваненков А. С. 2
Исаева Е. Н. 5
Каптурова Е. Н. 7
Карашевская М. А. 8
Карцева Ю. Б. 8
Кашковская Т. А. 8
Киселева В. В. 6
Кожуханцева Т. Н. 8
Козырева Н. В. 8
Колобкова В. Н. 7
Колодяжная И. Б. 6
Коновалова О. Н. 8
Корнеев К. Б. 2
Королева Н. В. 2
Коротеева Е. В. 8
Котова А. В. 7
Кочарыгин И. В. 2
Кравцов А. А. 7
Крахмалева Н. П. 2
Круглова А. А. 2
Крук М. Н. 7
Крылова Е. Ю. 6
Крылова М. Н. 7
Кудрявцева С. А. 8
Кузнецов С. Н. 2
Кулик Ю. А. 4
Куликова А. А. 8
Куликова О. Э. 8
Куликова Т. Н. 2
Кулинич Е. Н. 14
Кульдяйкина М. И. 7
Куприянова Е. Н. 1
Лаврушина Л. Ф. 4
Леонова И. Н. 2
Лобжина Н. А. 7
Луковникова Г. В. 7
Лукьянцева Л. А. 6
Лукьянчикова С. В. 2
Люкова О. В. 7
Магоян К. М. 5
Макарян Ж. Р. 4
Максюта Е. А. 7
Мананникова И. А. 7
Матющенко Н. А. 10
Мирзоян Н. М. 6
Митрохина М. С. 6
Мишуренкова О. В. 4
Мусатова Н. А. 6
Мухина Н. А. 10
Никешина Т. Е. 6
Никишаева Т. В. 8
Носкова О. С. 9
Облог Н. В. 4
Обухова К. С. 6
Огурцова Т. А. 4
Ошарина Ф. И. 6
Павлеско С. В. 8
Павлищева И. К. 8
Пальчикова С. В. 8
Пискарева В. А. 10
Подгорная Л. А. 2
Помазенкова С. А. 8
Пономарева И. В. 5
Попова В. В. 6
Реброва А. В. 7
Рогачева Т. В. 3
Родина А. А. 7
Родина О. В. 4
Руденко Е. В. 4
Рыпакова М. С. 7
Саркисова Э. Ю. 7
Сафронова Ю. С. 2
Селезнёва Г. Л. 4
Соколова А. А. 7
Солдатенко М. И. 1
Сорокина Е. С. 6
Ставицкая М. В. 7
Стоянова-Кардалевская Г. В. 4
Таранцова Т. А. 5
Тарасова А. В. 2
Федоренко В.. 3
Федотова М. В. 6
Федотовская А. А. 6
Фёдорова М. Е. 6
Хабибуллина Е. А. 6
Хаустова Е. В. 6
Чеканов И. Э. 5
Чермашенцева П. А. 5
Чернова С. В. 7
Черных Э. В. 6
Чтеян А. В. 5
Чувашов Д. Н. 6
Чувикина Л. В. 1
Швецова М. Д. 4
Шитикова И. П. 6
Шорина Арнуш Т. В. 2
Щедрина С. А. 2