Заявление об ограничении ответственности
Сайт gia-api.devmem.ru не связан с РЦОИ города Москвы и разработан частным лицом, заинтересованным в удобном представлении информации. Данные получены в автоматическом режиме из общедоступных файлов эксель, размещенных на официальном сайте РЦОИ в разделе Организаторам > Планирование . Сайт носит справочный характер и не может являться основным источником информации о распределении работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за неявку работников на ППЭ. Автор не несет ответственности за достоверность, полноту и качество представленной информации.
Количество рабочих дней
Акашкина И. В. 5
Аксенов М. А. 6
Алгачян Р. Р. 8
Александрова Е. А. 8
Андрюшина Е. Е. 1
Астапова С. В. 7
Базанов А. С. 3
Барсукова Д. Г. 7
Бейгул О. В. 8
Березкина И. В. 8
Бородаева И. И. 5
Боярина Т. В. 6
Будкова М. А. 6
Буров П. А. 12
Быстрова Н. А. 7
Ванчина Е. С. 4
Вахитова Э. Ш. 5
Владимиров С. А. 4
Галкина Е. Ю. 7
Герус И. А. 12
Гижов А. А. 3
Голубев О. Ю. 5
Грибанова О. А. 7
Грошева С. Н. 7
Грудина Л. А. 4
Деева М. О. 6
Дементьева М. А. 3
Думаева Е. А. 2
Евтеева Т. В. 5
Егорова Т. А. 7
Емельянова А. А. 4
Ерина Н. М. 13
Ефимова Л. В. 5
Жигалов А. Ю. 6
Журавихин А. А. 4
Зеленцова А. П. 6
Иванова Е. В. 6
Инкина С. И. 7
Карстен Е.. 4
Касьянова С. А. 7
Кауркина Н. Н. 13
Квашнина О. В. 2
Кирилина С. А. 3
Киселева М. С. 6
Киселёва Н. В. 6
Климова С. В. 4
Конюхова Л. А. 8
Королева Л. А. 5
Корякина Е. Ю. 12
Косолапова Н. М. 3
Котик Н. Г. 2
Красавин М. Ю. 5
Крылова Е. А. 5
Кудакина С. К. 1
Кузнецова О. В. 4
Куненкова Г. Б. 8
Лебедева В. С. 2
Мазо В. Б. 3
Макарова И. В. 7
Макарова Т. Я. 5
Максимова И. В. 15
Марин А. М. 3
Маркевич Н. В. 5
Мартынова А. К. 5
Маршева Р. В. 4
Маслова Т. А. 5
Матавкина Е. В. 5
Матвеева Н. В. 2
Минаева О. В. 5
Миронова Т. В. 6
Морозова Н. Е. 2
Новикова Л. В. 8
Остапченко А. Д. 4
Панова Г. Н. 10
Панченко А. С. 3
Песков А. В. 4
Пескова Т. Х. 6
Петров А. В. 7
Петрова С. В. 5
Пименова С. Е. 10
Подвигина Я. С. 10
Порошин В. В. 8
Портяная Н. Н. 9
Потапова Д. А. 12
Рябова Т. А. 6
Садикова Е. С. 6
Самонова В. В. 4
Самсонов И. И. 3
Свечников А. В. 14
Свечников В. А. 5
Севостьянова Н. А. 13
Семенова А. С. 12
Сергейчик Е. Ю. 3
Симутова Л. В. 2
Соколова С. А. 6
Сомова Л. Б. 2
Стасенко Н. В. 8
Стебенева Т. С. 6
Суворова Е. А. 7
Сысоева А. Е. 5
Тарасова Е. А. 9
Теплов О. Н. 7
Толпегин Д. С. 4
Тучина С. Н. 5
Фабрицкая В. Л. 6
Филатова М. В. 3
Филонова Е. И. 7
Фомиченко Е. В. 6
Фролова Т. Н. 5
Харитонова И. К. 8
Хохлова А. В. 7
Чеботарева Л. Н. 4
Чепурнова В. Н. 6
Череватенко Е. Б. 5
Чижикова О. В. 6
Шахназарьян Е. Е. 6
Шильникова Е. О. 6
Шишкина Т. А. 4
Шульгинова Н. П. 3
Якимова О. В. 4
Ястребцева А. Е. 3